Stel dat we de wereldbevolking konden veranderen
in een kleine groep van 100 mensen,
dan zou die er zo uitzien:

Hoe apprecieer jij wat je hebt?

Via