Word Architect van je leven

Wil jij jouw eigen leven vorm geven? 

Bewuster en intenser leven volgens jouw waarden?

Met andere woorden: wil jij jouw eigen leider zijn?

Dit traject zal jou helpen om op een gestructureerde manier meer richting te geven aan je leven. Dit kan zowel van toepassing zijn op je gezin, je werk, de balans tussen gezin & werk, vrienden, etc…

Het is mogelijk om snel door deze training te gaan. Toch adviseer ik je, als je bewust wil werken aan jouw persoonlijk leiderschap, om dit langzaam te doen. Op deze manier kun je alles laten bezinken en dit zal een meerwaarde hebben voor jouw groeiproces.

Na het volgen van dit traject, zal je:

  • inzicht hebben in jouw kernwaarden
  • een persoonlijke missie hebben
  • weten welke dingen je niet meer wil en welke dingen je meer wil in je leven
  • een concreet actieplan hebben om meer richting te geven aan je leven
  • bewust en intenser kunnen leven

Een eerste belangrijke stap tot het bekomen van jouw persoonlijke missie is het formuleren van jouw kernwaarden. Kernwaarden zijn waarden die echt jouw kern, jouw echte “ik” raken. Het vertegenwoordigt wat voor jou echt heel belangrijk is. Hier gaan we de eerste 4 oefeningen mee aan de slag. We nemen hier echt onze tijd voor omdat we “momentopnames” zoveel mogelijk willen vermijden.

Vervolgens gaan we op zoek naar jouw missie, jouw levenstaak. Daarna bekijken we wat goed loopt en waar je minder tevreden over bent.
Om als afronding een concrete actielijst te maken die jou zal helpen om bewuster en intenser te leven.

Ik wens je veel succes met deze unieke tocht naar Persoonlijk Leiderschap!